Portfolio

Jaarlijkse zijn wij betrokken bij meer dan 50 bijeenkomsten. Hieronder treft u een selectie.

Klik HIER om een overzicht van de congressen voor dit jaar te bekijken.

27th European Immunogenetics and Histocompatibility Conference

In 2013 was Nederland het gastland voor de 27th European Immunogenetics and Histocompatibility Conference van de European Federation for Immunogenetics (EFI).

Aantal deelnemers: 830
Internationaal
Opleidingscursussen Heelkunde (CASH)

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) initieert jaarlijks een traject van opleidingscursussen Heelkunde (CASH).

Aantal deelnemers: ca 80 per cursus
Nationaal
Dutch Society of Metabolic and Bariatric Surgery (DSMBS)

De Dutch Society of Metabolic and Bariatric Surgery (DSMBS) heeft ons gevraagd ondersteuning te verlenen bij de organisatie van het jaarlijkse congres alsmede voor het verzorgen van het ledensecret

Aantal deelnemers: 100
Nationaal
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) is de grootste wetenschappelijke beroepsverenging in Nederland en telt 3500 leden.

Aantal deelnemers: 2500
Nationaal
European Hernia Society

Jaarlijks organiseert de European Hernia Society een internationaal congres. Zowel in 2011 als in 2013 waren wij betrokken bij de organisatie van de edities in Gent (België) en Gdansk (Polen).

Aantal deelnemers: 800
Internationaal
European Society of Paediatric Radiology
Van maandag 2 t/m vrijdag 6 juni vond het ESPR congres plaats in NH Grand Hotel Krasnapolsky te Amsterdam. Het congres stond in het teken van het thema ‘Back to the future’.
Aantal deelnemers: 725
Internationaal
De European Vascular Course (EVC) is de jaarlijkse ontmoetingsplek voor deelnemers uit meer dan 50 landen. EVC bestaat uit een drietal parallelprogramma's:
• Vascular Course
Aantal deelnemers: 1500
Internationaal