American Society of Clinincal Oncology 2012-2019

Een submeeting tijdens het jaarlijkse congres van de American Society of Clinincal Oncology, georganiseerd voor Japan, de VS en Europa, gehouden in Chicago, in de periode 2012-2019, 600 deelnemers uit 25 landen.

Aantal deelnemers: 
600
Internationaal