Medische kennis delen is mensenwerk

Het proces van kennisdelen is vaak belangrijker dan de informatie zelf. Niet het (kennis)systeem, maar de medisch specialist speelt daarbij een sleutelrol

 

Naast het behartigen van de belangen van de leden heeft elke (para)medische vereniging nog twee belangrijke pijlers: het bevorderen van wetenschap en opleiding, en het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de zorg. Het is dan ook logisch dat het proces van lifelong learning, van het faciliteren van kennisoverdracht, hoog op de agenda van elke medische vereniging staat. De vereniging is immers bij uitstek de plek waar de medische professional moet zijn om qua kennis en ontwikkeling up-to-date te blijven en in contact te komen met andere professionals uit hetzelfde vakgebied. Toch!?

 

De ontwikkelingen op medisch gebied gaan ontzettend snel. Wil je wetenschap en opleiding in zo’n kennisintensief vakgebied bevorderen, dan is nascholing onontbeerlijk. De vraag is alleen of de medische professionals die kennis nog steeds bij hun vereniging halen. Door de opkomst van digitale media is betrouwbare en relevante informatie op medisch gebied in toenemende mate ook via online tools ‘in the cloud’, of via online databases beschikbaar. Van wetenschappelijke publicaties tot een webinar en e-learning; de mogelijkheden zijn legio. Vormt dit een bedreiging voor de medische vereniging? Als je puur uitgaat van het vergaren van kennis, zou het antwoord ja kunnen zijn. Het proces van kennisdelen is echter vaak belangrijker dan de informatie zelf. Niet het (kennis)systeem, maar de medisch specialist speelt daarbij een sleutelrol. Effectieve kennisoverdracht is immers ook het resultaat van een goede verbinding tussen medische professionals. Die verbinding bereik je maar ten dele online. Dé kracht van de vereniging is om het bestaande netwerk te verstevigen en uit te breiden. Dé plek om elkaar te vinden.

 

Medische congressen zijn een effectief middel om actuele kennis over een bepaald medisch thema over te brengen. Niet voor niets zien veel medische verenigingen in het organiseren van eigen congressen een belangrijke toegevoegde waarde voor hun leden. De congressen worden veelal verzorgd door de eigen leden. Dat zijn de medische professionals, dus qua kennisoverdracht zit het wel goed. Daarmee alleen ben je er echter nog niet. Het gaat immers ook om de verbinding. Daar is meer voor nodig dan het delen van kennis. Het succes van een congres hangt ook af van het congresdesign. Is er een optimale afwisseling tussen plenaire sprekers en parallelle workshops voor kleinere groepen? Is er een goede verhouding tussen PowerPoint en film, of tussen tekst en beeld. Bij het optimaliseren van informatieoverdracht gaat het ook om het creëren van de beleving. Komt het thema van het congres bijvoorbeeld terug in de locatie, zodat de locatie in feite een blauwdruk van het congres is? Evenzo zijn de pauzes belangrijk. Is er een passend meeting design? Als men slapend in de zaal zit, bereik je je doel niet.

 

Een tweede en misschien wel veel belangrijkere doel van een medisch congres is het leggen van verbinding tussen de deelnemers. Congressen zijn er met name ook om te netwerken. Om kennisoverdracht naar elkaar. Ook dat kun je sturen en stimuleren. Zijn er voldoende mogelijkheden om met elkaar in gesprek te komen, vindt er voldoende interactie plaats tussen in de sessies en, last but zeker not least: is er nagedacht over het leggen van duurzame contacten na het congres?

Het zijn veelal de details die net het verschil maken. Dat is mensenwerk waarbij  creativiteit en ervaring een belangrijke rol spelen.

Effectieve kennisoverdracht is het resultaat van een goede verbinding tussen medische professionals Als je dat als vereniging kan sturen en stimuleren zorg je met recht voor toegevoegde waarde!

Masterclass De Kunst van echte Ledenbinding
Op dinsdag 4 april organiseert Congress Company speciaal voor bestuurders van medische verenigingen de masterclass ‘De Kunst van échte Ledenbinding’. Tijdens de masterclass delen uiteenlopende sprekers hun kennis en gaan we actief met elkaar in gesprek over dit interessante thema.

Reserveer hier je plek

Angeline Bommer

Commercieel Directeur
Congress Company

Reacties

Reactie toevoegen