BID-procedures

Verhoog uw kans op succes!


U bezoekt buiten de nationale congressen ook geregeld internationale congressen. Uw enthousiasme over dit congres deelt u met collega's en wellicht met vertegenwoordigers van de Nederlandse wetenschappelijke vereniging waar u lid van bent. Hieruit ontstaat het idee dat het congres toch ook een keer in Nederland moet plaatsvinden. Buitenlandse collega's hebben echter vaak dezelfde mening en vinden dat ook hun land uitermate geschikt is om als 'gastland' te dienen. U zult dan belanden in een BID-procedure.

Wij ondersteunen u graag tijdens dit proces. De BID-procedure houdt in dat verschillende landen een BID-boek mogen uitbrengen om de internationale vereniging ervan te overtuigen dat hun land als 'gastland' moet optreden voor een volgende editie. Bij het samenstellen van een BID-boek, waarin alle relevante informatie wordt gebundeld, zijn meerdere instanties en personen betrokken:

  • Het organiserend comite van het 'gastland'; u weet alles over het te organiseren congres als het gaat om samenstellen van het programma en de voorwaarden van de internationale vereniging
  • De potentiële locatie; een BID-boek bestaat vaak uit een voorlopige begroting waarin onder andere de te verwachten kosten van een locatie zijn opgenomen
  • De potentiële stad; de plaatselijke VVV kan algemene informatie aanleveren over de stad en haar bezienswaardigheden
  • Het Nationale Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC); het NBTC is verantwoordelijk voor de branding en marketing van Nederland en kan voorzien in informatie die relevant is over Nederland
  • De Professional Congress Organizer (PCO); wij stellen uit alle beschikbare informatie het BID-boek voor u samen en vullen dit aan met alle logistieke en organisatorische informatie 

 

Neem gerust contact met ons op voor aanvullende informatie